Список документів для складення кваліфікаційного іспиту

1) Заява про допуск до складення кваліфікаційного іспиту.

2) Письмова згода заявника на обробку персональних даних.

3) Нотаріально посвідчену копію диплома про вищу юридичну освіту.

4) Документи про підтвердження наявності у заявника стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки: 

а) нотаріально чи за місцем роботи посвідчену копію трудової книжки;

б) індивідуальні відомості з Пенсійного фонду України про застраховану особу форми ОК-7 або ОК-5.

5) Довідка про відсутність судимості.

6) Медична довідка форма № 122-2/о.

7) Власноруч написана, засвідчена особистим підписом,  довідка про підтвердження того, що за останні два роки, які передували зверненню, заявник не складав кваліфікаційного іспиту на право заняття адвокатською діяльністю в жодній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури регіону, що йому не видавалось свідоцтво про правона заняття адвокатською діяльністю та не приймалось рішення про позбавлення такого свідоцтва (у разі, якщо здобувач на протязі останніх двох років здавав кваліфікаційний іспит та йому було відмовлено у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, у довідці вказується номер та дата прийняття рішення про відмову у  видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту).

8) копія документу про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державного сертифікату про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови.

9) Копія паспорта громадянина України.

10) Копія ідентифікаційного коду.

 

 

Зразок заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту

Зразок письмової згоди на обробку персональних даних

Зразок довідки за останні два роки.....