Програма складення кваліфікаційного іспиту

 

                                                                                           

УВАГА!

  Відповідно до рішення Ради адвокатів України від 21 вересня 2019 року № 113 , кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіонів з 01 січня 2020 року проводять кваліфікаційні іспити відповідно до нової редакцї Програми складення кваліфікаційного іспиту, що додається. Програма складення кваліфікаційного іспиту, затверджена рішенням Ради адвокатів України від 26 лютого 2016 року № 68, втрачає чинність з моменту введення в дію її нової редакції.

     

ПРОГРАМА СКЛАДЕННЯ  КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ

ЗАТВЕРДЖЕНО РІШЕННЯМ РАДИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

 від 21 вересня 2019 року № 113

 

ПРОГРАМА СКЛАДЕННЯ ПИСЬМОВОГО ІСПИТУ:

I. Складання цивільних процесуальних документів.

II. Складання господарських процесуальних та адміністративних процесуальних документів.

III. Складання кримінальних процесуальних документів та процесуальних документів щодо адміністративних правопорушень.

IV. Складання висновку щодо правової позиції та тактики захисту або надання іншої професійної правничої (правової) допомоги по фабулі наданої справи.

 

I. Складання цивільних процесуальних документів

1. Заява про забезпечення позову або заява про забезпечення доказів у цивільній справі.

2. Заява про перегляд заочного рішення або заява про видачу судового наказу чи скасування судового наказу.

3. Заява у справі окремого провадження.

4. Попередній розрахунок суми судових витрат або клопотання про відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати.

5. Позовна заява про визнання правочину недійсним.

6. Позовна заява про захист особистих немайнових прав.

7. Позовна заява про захист права власності та визнання права власності на майно.

8. Позовна заява про захист права інтелектуальної власності.

9. Позовна заява зі спору щодо забезпечення виконання зобов'язань або про припинення (розірвання) окремих видів зобов'язань та відшкодування нанесених збитків (шкоди).

10. Позовна заява щодо порушення умов договорів позики або позички, договорів лізингу або найму (оренди).

11. Позовна заява про відшкодування майнової та немайнової шкоди.

12. Позовна заява зі спору, що виникає зі спадкового права.

13. Позовна заява зі спору, що виникає з прав та обов'язків подружжя, батьків і дітей, інших членів сім'ї. 14. Позовна заява про захист житлових прав (визнання права користування жилим приміщенням, визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням тощо).

15. Позовна заява про захист права власності на земельну ділянку або права користування земельною ділянкою.

16. Позовна заява про захист трудових прав (про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, стягнення заборгованості з заробітної плати, відшкодування моральної шкоди у зв'язку з порушенням трудових прав тощо).

17. Відповідь на відзив або заперечення позивача на відповідь на відзив.

18. Мирова угода.

19. Апеляційна або касаційна скарги на рішення суду у цивільній справі.

20. Клопотання про передачу цивільної справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду.

21. Заява про перегляд рішення за нововиявленими або виключними обставинами.

22. Заява до Європейського суду з прав людини у цивільній справі.

 

II. Складання господарських процесуальних та адміністративних процесуальних документів

1. Позовна заява про визнання недійсним рішення органу місцевого самоврядування або про захист суб'єктів господарювання від недобросовісної конкуренції.

2. Позовна заява про захист права власності та/або інших майнових прав суб'єкта господарювання або про відшкодування збитків, завданих суб’єкту господарювання невиконанням або неналежним виконанням господарського договору.

3. Позовна заява зі спору, що виник із договору перевезення чи з договору про надання послуг зв'язку, чи з договору, заснованого на державному замовленні або зі спорів, пов’язаних із захистом авторського права та суміжних прав.

4. Відзив на позовну заяву про відшкодування збитків, завданих суб'єкту господарювання порушенням його майнових прав юридичними особами, а також органами державної влади чи органами місцевого самоврядування.

5. Відповідь на відзив або заперечення у справі про визнання господарського договору недійсним або про розірвання господарського зобов'язання.

6. Пояснення третьої особи щодо позову або відзиву на позовну заяву про визнання недійсними рішення загальних зборів учасників товариства.

7. Заява про порушення справи про банкрутство або про затвердження плану санації.

8. Клопотання про розгляд господарської справи в порядку спрощеного провадження, або заява про видачу судового наказу, або мирова угода сторін в господарській справі.

9. Апеляційна скарга або касаційна скарга на рішення господарського суду.

10. Заява про перегляд рішення господарського суду за нововиявленими або виключними обставинами.

11. Заява про відстрочення або розстрочення виконання рішення господарського суду, або про зупинення виконання рішення господарського суду, або заява про поворот виконання рішення господарського суду, або скарга у зв’язку із порушенням прав в процесі виконання рішення господарського суду.

12. Адміністративний позов щодо оскарження рішень (нормативноправових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень.

13. Адміністративний позов щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, комісій із референдуму, членів цих комісій.

14. Адміністративний позов про визнання нечинним акту ненормативного характеру (наприклад, рішення податкового органу про донарахування податку та штрафних санкцій).

15. Адміністративний позов про оскарження нормативно-правового акту органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та інших суб’єктів владних повноважень, або про примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності, або про встановлення обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання.

16. Відзив на адміністративний позов, або відповідь на такий відзив, або заперечення, або пояснення третьої особи щодо таких позову чи відзиву в адміністративній справі незначної складності (малозначній справі).

17. Клопотання про призначення експертизи в адміністративній справі або заперечення на клопотання про призначення такої експертизи.

18. Заява про забезпечення доказів, або про забезпечення адміністративного позову, або про виклик свідків.

19. Апеляційна скарга або касаційна скарга на рішення адміністративного суду.

20. Клопотання про передачу адміністративної справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої палати Верховного Суду.

21. Заява про перегляд рішення адміністративного суду за нововиявленими обставинами або виключними обставинами.

22. Заява про зміну чи встановлення способу і порядку виконання рішення в адміністративній справі, або про виправлення помилки у виконавчому документі, або про визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню, або про примирення сторін виконавчого провадження.

 

III. Складання кримінальних процесуальних документів та процесуальних документів щодо адміністративних правопорушень

1. Скарга на бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

2. Цивільний позов у кримінальному провадженні.

3. Скарга на постанову про закриття кримінального провадження.

4. Клопотання під час досудового розслідування про зміну юридичної кваліфікації або про закриття провадження, або про проведення слідчих (розшукових) чи негласних слідчих (розшукових) дій тощо.

5. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів або клопотання про скасування арешту майна.

6. Скарга щодо неповернення майна, вилученого в ході обшуку або скарга на повідомлення слідчого, прокурора про підозру.

7. Заперечення сторони захисту на клопотання про продовження стоків досудового розслідування.

8. Угода про примирення між потерпілим і підозрюваним чи обвинуваченим, або угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

9. Клопотання про повернення обвинувального акту або складання досудової доповіді.

10. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. 11. Клопотання під час підготовчого судового засідання про зміну запобіжного заходу.

12. Клопотання під час судового розгляду про доручення проведення експертизи, або виклику експерта для допиту, або про допит свідків.

13. Клопотання про визнання доказу недопустимим.

14. Апеляційна скарга на вирок суду або на ухвалу суду.

15. Касаційна скарга на вирок суду.

16. Заперечення на апеляційну скаргу або касаційну скаргу в кримінальному провадженні.

17. Заява про перегляд за нововиявленими або виключними обставинами судового рішення.

18. Клопотання про передачу кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду.

19. Клопотання про помилування.

20. Клопотання в справі про адміністративне правопорушення.

21. Апеляційна скарга на постанову суду в справі про адміністративне правопорушення або заперечення на апеляційну скаргу в справі про адміністративне правопорушення.

22. Заява до Європейського суду з прав людини у кримінальній справі.

 

IV. Складання висновку щодо правової позиції та тактики захисту або надання іншої професійної правничої (правової) допомоги по фабулі наданої справи

 

 ПРОГРАМА СКЛАДЕННЯ УСНОГО ІСПИТУ:

I. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури та адвокатська діяльність.

II. Правила адвокатської етики.

III. Конституційне право.

ІV. Цивільне право.

V. Цивільне процесуальне право.

VI. Кримінальне право.

VII. Кримінальне процесуальне право.

VIIІ. Господарське та господарське процесуальне право.

ІX. Законодавство про працю.

X. Житлове право.

XI. Сімейне право.

XII. Законодавство про адміністративні правопорушення.

XІІІ. Законодавство про адміністративне судочинство.

XІV. Бюджетне, податкове та митне законодавство.

XV. Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо).

XVI. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

 

I. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури та адвокатська діяльність

1. Походження та історичний шлях світової адвокатури. Адвокатура і судові оратори Стародавньої Греції та Риму. Друковані пам'ятки видатних адвокатів цих країн про адвокатські професії та ораторське мистецтво.

2. Історія української адвокатури. Судове представництво в Київській Русі у IX-XIII століттях та характерні риси цього представництва.

3. Створення професійної адвокатури в Україні, формування поняття "адвокат". Пам'ятки права XIV-XVI століть. Вимоги до осіб, які виявили намір займатися адвокатською діяльністю у цей період.

4. Судова реформа 1864 року в Росії. Присяжні повірені в Україні. Повноваження Рад присяжних повірених. Принципи організації та діяльності адвокатури у 1864-1917 роках. Найбільш відомі адвокати цього періоду.

5. Адвокатура України у 1917-1922 роках. Організаційні форми адвокатської діяльності у цей період.

6. Адвокатура України у 1922-1931 роках. Керівні органи адвокатури та їх повноваження. Судова реформа 1922 року. Нормативні акти, що регулювали організацію та діяльність адвокатури України. Порядок набуття статусу адвоката у цей період.

7. Адвокатура України у період 1931-1939 років. Форми діяльності адвокатів, правове та фінансове становище об'єднань адвокатів, оплата праці адвокатів, організація контролю за діяльністю адвокатів і дисциплінарна відповідальність адвокатів у цей період.

8. Нормативно-правові акти, які регулювали діяльність адвокатури у період 1939-1962 років. Правове становище колегій адвокатів та організація діяльності юридичних консультацій. Оплата праці адвокатів, нормативне регулювання. Дисциплінарна відповідальність адвокатів і порядок оскарження дисциплінарних стягнень у цей період.

9. Правове становище адвокатури України у період 1962-1980 років. Законодавчі та нормативні акти, що регулювали діяльність адвокатури. Керівні органи колегій адвокатів та їх повноваження. Прийом і виключення із колегій адвокатів у цей період.

10. Адвокатура України у період 1980-1990 років. Нормативно-правові акти, що регулювали діяльність адвокатури. Створення Спілки адвокатів України. Органи адвокатського самоврядування у цей період.

11. Закон України «Про адвокатуру» 1991 року. Його підготовка, прийняття та введення в дію. Набуття статусу адвоката за цим Законом. Права і обов'язки адвоката, оплата праці та дисциплінарна відповідальність за Законом України «Про адвокатуру».

12. Завдання адвокатури згідно з Конституцією України. Нормативноправові акти, що регулюють діяльність адвокатури у сучасний період. Положення про Раду адвокатів України. Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, Правила адвокатської етики, Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України.

13. Організаційні форми адвокатської діяльності за Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Правовий статус і реєстрація адвокатських об'єднань, адвокатських бюро та адвокатів, які займаються адвокатською діяльністю індивідуально.

14. Види адвокатської діяльності. Особливості виконання доручень у кримінальних провадженнях та цивільних справах: прийняття доручення, встановлення розміру та порядку внесення гонорару, обрання правової позиції по справі та узгодження її з клієнтом, можливості та підстави припинення виконання доручення та дострокове розірвання угоди про надання професійної правничої (правової) допомоги.

15. Структура органів адвокатського самоврядування відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

16. Поняття адвокатської таємниці та гарантії адвокатської діяльності згідно із Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Форми реагування адвокатом на дії осіб, що посягають на втручання чи розкриття адвокатської таємниці та порушують гарантії адвокатської діяльності.

17. Система безоплатної професійної правничої (правової) допомоги громадянам в Україні. Роль адвокатури в ній. Первинна та вторинна безоплатна професійна правнича (правова) допомога. Порядок надання безоплатної вторинної професійної правничої (правової) допомоги в кримінальних провадженнях.

18. Набуття права на заняття адвокатською діяльністю.

19. Стажування, його мета та порядок проходження. Правовий статус стажиста адвоката. Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

20. Оплата праці адвоката та помічника адвоката. Системи оплати праці адвокатів. Основні та додаткові підстави оплати праці адвоката. Оплата праці адвоката при достроковому припиненні виконання угоди про надання професійної правничої (правової) допомоги.

21. Дисциплінарна відповідальність адвоката. Правові підстави та види дисциплінарних стягнень. Умови і порядок порушення дисциплінарного провадження про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Порядок і строки оскарження рішень про накладення на адвокатів дисциплінарних стягнень. Підстави зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

22. Акти Національної асоціації адвокатів України: Положення про Раду адвокатів України, Порядок ведення Єдиного реєстру адвокатів України, Положення про ордер адвоката та порядок ведення реєстру ордерів, Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

 

II. Правила адвокатської етики

1. Основні принципи адвокатської етики. Дія Правил адвокатської етики за предметом, колом осіб та в часі.

2. Незалежність та свобода адвоката у здійсненні адвокатської діяльності. Обов’язки адвоката щодо дотримання цього принципу.

3. Дотримання принципу законності. Пріоритет інтересів клієнта. Дотримання поваги до прав інших адвокатів під час прийняття доручення клієнта.

4. Неприпустимість конфлікту інтересів. Дотримання принципу неприпустимості конфлікту інтересів на стадії прийняття доручення клієнта. Обов’язки адвоката щодо дотримання цього принципу.

5. Конфіденційність. Обов'язок адвоката зберігати адвокатську таємницю.

6. Компетентність та добросовісність. Обов’язки адвоката щодо дотримання цього принципу. Чесність та добропорядна репутація.

7. Повага до адвокатської професії. Обов’язки адвоката щодо дотримання цього принципу.

8. Вимоги до рекламування адвокатської діяльності.

9. Етичні засади відносин адвоката з клієнтами. Підстави для надання адвокатом професійної правничої (правової) допомоги. Форма та зміст договору про надання професійної правничої (правової) допомоги.

10. Особи, від яких адвокат може прийняти доручення на надання професійної правничої (правової) допомоги. Забезпечення реальної згоди клієнта на надання йому допомоги певним адвокатом.

11. Інформування адвокатом клієнта щодо ведення дорученої йому справи.

12. Гонорар та компенсація витрат, пов’язаних з виконанням доручення. Отримання невнесеного (недовнесеного) гонорару.

13. Одностороннє розірвання клієнтом договору про надання професійної правничої (правової) допомоги. Одностороннє розірвання адвокатом договору про надання професійної правничої (правової) допомоги. Розірвання договору про надання професійної правничої (правової) допомоги за взаємною згодою адвоката і клієнта. Розірвання договору про надання професійної правничої (правової) допомоги через конфлікт інтересів або неможливість дотримання принципу конфіденційності. Обов’язки адвоката при розірванні договору.

14. Етичні аспекти відносин адвоката з клієнтом – юридичною особою. Особливості застосування правил щодо конфлікту інтересів у відносинах з клієнтом – юридичною особою.

15. Етичні аспекти здійснення захисту за дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної професійної правничої (правової) допомоги, або в разі залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії.

16. Відносини адвоката з судом та іншими учасниками судового провадження. Дотримання адвокатом принципів законності, незалежності та пріоритетності інтересів клієнта у відносинах з судом, а також принципів чесності та порядності під час здійснення професійної діяльності в суді.

17. Етичні аспекти відносин адвоката з органами досудового розслідування та адміністративної юрисдикції.

18. Загальні етичні засади взаємин між адвокатами. Допустимі форми реагування адвоката на незаконні або неетичні дії іншого адвоката.

19. Дотримання норм адвокатської етики в громадській, науковій та публіцистичній діяльності адвоката. Дотримання принципів толерантності та терпимості, корпоративності, збереження довіри суспільства, конфіденційності та недопущення будь-яких проявів дискримінації.

20. Принципи поведінки адвокатів у соціальних мережах. Дотримання принципів незалежності, професійності та відповідальності, а також принципів чесності, стриманості, коректності та гідності при користуванні адвокатом соціальними мережами, Інтернет - форумами та іншими формами спілкування в мережі Інтернет.

21. Органи адвокатського самоврядування як суб’єкти відносин щодо забезпечення дотримання Правил адвокатської етики.

22. Відповідальність за порушення Правил адвокатської етики. Загальні засади застосування дисциплінарної відповідальності за порушення Правил адвокатської етики. Дисциплінарна відповідальність за несплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

 

III. Конституційне право

1. Конституція України про діяльність адвокатури. Механізми реалізації цих конституційних положень. Конституційне право на професійну правничу (правову) допомогу. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу) від 30 вересня 2009 року № 23- рп/2009 /.

2. Право громадян на працю. Професійна правнича (правова) допомога при захисті передбаченого Конституцією права на працю. Рішення Конституційного Суду України про право на працю.

3. Конституційні гарантії захисту честі, гідності та ділової репутації особи. Гарантування рівності конституційних прав і свобод громадян перед законом (ст. 24 Конституції України). Механізм професійної правничої (правової) допомоги, що може бути надана адвокатом при захисті цих прав.

4. Повноваження Конституційного Суду України. Форми звернення до Конституційного Суду України. Провадження в справах у Конституційному Суді України.

5. Судова система згідно з Конституцією України. Основні засади судочинства. Правовідносини, на які поширюється юрисдикція судів.

6. Право на житло згідно з Конституцією України. Надання адвокатом професійної правничої (правової) допомоги при захисті житлових прав. Спори, що випливають із Житлового Кодексу.

7. Конституційні принципи статусу суддів. Умови призначення на посаду та підстави звільнення з посади суддів.

8. Право на освіту та охорону здоров'я. Надання адвокатом професійної правничої (правової) допомоги при порушені цих прав.

9. Громадянство України. Набуття та втрата громадянства. Нормативноправові акти, що регулюють ці питання. Професійна правнича (правова) допомога адвоката з приводу набуття та втрати громадянства.

10. Державний устрій України. Формування парламенту, уряду, органів місцевого самоврядування. Президент України, його обрання. Повноваження Президента України.

11. Обов'язки громадян України. Професійна правнича (правова) допомога адвоката у випадках притягнення громадян до відповідальності за порушення конституційних обов'язків.

12. Конституційні права людини і громадянина. Механізм реалізації цих прав. Захист прав людини і громадянина. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина».

13. Випадки обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина. Порядок прийняття законів та набрання ними чинності.

14. Акти Кабінету Міністрів України, порядок їх прийняття та набрання ними чинності. Формування Кабінету Міністрів України, його повноваження.

15. Повноваження Прокуратури України відповідно до Конституції України, організація та порядок діяльності.

16. Захист прав і свобод людини судом. Принцип недоторканості у конституційному праві. Право на професійну правничу (правову) допомогу. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя». Справа «Ратушна проти України», заява № 17318/06, рішення від 2 грудня 2010 року.

17. Політичні партії, громадські організації, професійні спілки. Утворення та діяльність політичних партій та громадських організацій, згідно з Конституцією України.

18. Конституційні гарантії свободи вільного вираження поглядів, свободи совісті та мирних зібрань. Конституційні гарантії свободи пересування та політичних прав.

19. Основні положення конституційної реформи щодо здійснення представництва іншої особи в суді, а також захисту від кримінального обвинувачення виключно адвокатом. Незалежність адвокатури України.

20. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом. Справа «Корнєв і Карпенко проти України», заява № 17444/04, рішення від 21 жовтня 2010 року. Тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід. Орган, який перевіряє обґрунтованість тримання під вартою та підстави негайного звільнення. Індивідуальний характер юридичної відповідальності.

21. Право приватної власності, порядок набуття права власності та підстави позбавлення права власності. Стаття 1 Першого протоколу до Конвенції «Захист права власності» Справа «Серявін та інші проти України», заява № 4909/04, рішення від 10 лютого 2010 року.

22. Основні джерела конституційного права України. Оприлюднення міжнародних договорів, що набрали чинності для України.

 

IV. Цивільне право

1. Загальні засади цивільних відносин (поняття, види та структура). Джерела цивільного права України. Дія актів цивільного законодавства у часі та просторі. Звичай. Аналогія права та аналогія закону.

2. Підстави виникнення цивільних прав і обов’язків. Поняття і види юридичних фактів. Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків. Право на захист цивільних прав та інтересів.

3. Поняття фізичної особи, ознаки, що її індивідуалізують (ім’я, вік, стать, сімейний стан, місце проживання, стан фізичного та психічного здоров'я). Цивільна правоздатність і дієздатність фізичної особи. Опіка та піклування. Органи опіки та піклування. Правочини, які вчиняються з дозволу органу опіки та піклування.

4. Поняття юридичної особи. Види і організаційно-правові форми юридичних осіб. Створення, реорганізація та ліквідація юридичної особи.

5. Види об’єктів цивільних прав. Поняття речей та їх класифікація. Поняття цінного паперу. Нематеріальні блага. Оборотоздатність об’єктів цивільного права.

6. Поняття та види правочинів. Принцип свободи договору. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину. Форма правочину. Нотаріальне посвідчення правочину. Підстави визнання правочину укладеним.

7. Недійсність правочину. Правові наслідки недійсності правочину: загальні та спеціальні. Поняття та види реституції. Момент недійсності правочину. Оспорюваний та нікчемний правочин. Підстави визнання правочину недійсним.

8. Поняття і підстави представництва. Види представництва. Правочини, які може вчиняти представник. Довіреність. Види довіреностей. Довіреність без права та з правом передоручення.

9. Поняття строку та терміну у цивільному праві України. Визначення та обчислення строків. Поняття позовної давності. Загальна та спеціальна позовна давність. Наслідки спливу позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

10. Поняття і види особистих немайнових прав. Спростування недостовірної інформації. Право на відшкодування майнової та моральної шкоди. Судовий захист особистих немайнових прав.

11. Право на повагу до гідності та честі, недоторканності, ділової репутації. Відповідальність за порушення цих прав. Стаття 10 Конвенції «Свобода вираження поглядів» Справа «Українська Прес-Група» проти України», заява № 72713/01, рішення від 29 березня 2005 року. Оціночні судження.

12. Поняття права власності. Зміст права власності. Форми права власності в Україні. Підстави набуття та припинення права власності. Набувальна давність. Постанова ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ №5 від 07.02.2014 «Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав.».

13. Підстави припинення права власності. Поняття і види права спільної власності. Здійснення права спільної сумісної і спільної часткової власності. Припинення права на частку у спільному майні. Підстави визнання майна спільної сумісною власністю.

14. Право власності на землю. Самочинне будівництво. Самовільне зайняття земельної ділянки. Припинення права власності на землю. Право власності на житло.

15. Захист права власності. Види речових прав на чуже майно. Захист речових прав на чуже майно. Встановлення та зміст сервітуту. Припинення сервітуту.

16. Поняття права інтелектуальної власності. Суб’єкти і об’єкти права інтелектуальної власності. Підстави виникнення права інтелектуальної власності. Захист права інтелектуальної власності.

17. Поняття зобов’язання, підстави його виникнення. Сторони у зобов’язанні. Заміна сторони у зобов’язанні. Загальні умови виконання зобов’язання. Підстави припинення зобов’язання.

18. Заміна боржника і кредитора у зобов’язанні. Загальні умови виконання зобов’язань. Правові наслідки порушення зобов’язань. Підстави припинення зобов’язань.

19. Поняття та види договору. Свобода договору. Зміст договору. Істотні умови договору. Порядок розірвання або зміни договору. Правові наслідки розірвання або зміни договору.

20. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду. Способи відшкодування майнової шкоди. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Правові позиції Верховного суду, що стосуються питань відшкодування шкоди.

21. Поняття спадкування. Види спадкування. Склад спадщини. Спадкування за заповітом. Тлумачення заповіту. Виконання заповіту. Недійсність заповіту. Спадковий договір. Правові позиції Верховного суду у справах про спадкування».

22. Спадкування за законом. Черговість спадкування за законом. Прийняття спадщини. Строки для прийняття спадщини. Відновлення строків для прийняття спадщини. Право на відмову від прийняття спадщини. Охорона спадкового майна. Оформлення права на спадщину. Визнання права на спадщину в судовому порядку.

 

V. Цивільне процесуальне право

1. Завдання та основні засади цивільного судочинства.

2. Поняття та види цивільної юрисдикції.

3. Поняття та види доказів. Належність, допустимість, достовірність та достатність доказів. Обов'язок доказування та подання доказів. Підстави звільнення від доказування. Порядок подання та строки подання доказів у цивільному процесі. Витребування доказів. Оцінка доказів. Робота адвоката щодо доказування у судовому процесі.

4. Забезпечення позову і забезпечення доказів. Діяльність адвоката з цих питань.

5. Заходи процесуального примусу. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу. Види заходів процесуального примусу.

6. Судові витрати, їх види. Попереднє визначення суми судових витрат. Забезпечення та попередня оплата судових витрат. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати. Розподіл судових витрат між сторонами у цивільній справі.

7. Процесуальні строки. Судові виклики і повідомлення.

8. Учасники судового процесу. Учасники справи, представники та інші учасники судового процесу, їх процесуальні права та обов’язки. Адвокат як представник у цивільному процесі.

9. Письмові заяви учасників справи. Види та вимоги до заяв по суті справи та заяв з процесуальних питань. Зміст і форма позовної заяви, документи, що додаються до позовної заяви. Ціна позову. Відмова позивача від позову. Мирова угода. Підготовка адвоката до складання позовної заяви.

10. Відкриття провадження у справі. Підстави для залишення позовної заяви без руху, повернення заяви та відмови у відкритті провадження у справі. Об’єднання і роз’єднання позовів. Надання адвокатом професійної правничої (правової) допомоги стороні з підготовки та подання позову.

11. Підготовче провадження. Завдання та строк підготовчого провадження. Подання відзиву, пояснень третіх осіб щодо позову або відзиву. Зустрічний позов. Підготовче засідання та судові рішення в підготовчому засіданні. Дії адвоката на цій стадії судового процесу.

12. Розгляд справи по суті. Відкриття судового засідання. Дії адвоката під час розгляду справи по суті. Спрощене провадження.

13. Фіксування судового процесу. Фіксування судового засідання технічними засобами. Протокол судового засідання. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, протоколу судового засідання та їх розгляд. Порядок складання та оформлення протоколів про окремі процесуальні дії.

14. Зупинення і закриття провадження у справі. Залишення позову без розгляду. Надання адвокатом професійної правничої (правової) допомоги у таких ситуаціях.

15. Судові рішення, їх види. Законність і обґрунтованість судового рішення у цивільній справі. Виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні. Додаткове рішення суду. Роз’яснення, вручення та набрання законної сили судовим рішенням. Аналіз адвокатом рішення у цивільній справі. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судове рішення у цивільній справі».

16. Окреме провадження. Порядок розгляду справ окремого провадження. Встановлення фактів, що мають юридичне значення. Підготовка і ведення адвокатом таких справ. Правові позиції Верховного суду в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

17. Наказне провадження. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ. Форма та зміст заяви про видачу та скасування судового наказу. Судова практика.

18. Заочний розгляд справи. Заочне рішення. Скасування та оскарження заочного рішення.

19. Право апеляційного оскарження судових рішень і ухвал. Строки оскарження. Форма і зміст апеляційної скарги. Відзив на апеляційну скаргу. Методика складання апеляційної скарги. Порядок її подання. Межі розгляду справи судом апеляційної інстанції. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку».

20. Право касаційного оскарження рішень. Строки оскарження. Форма і зміст касаційної скарги. Методика складання касаційної скарги. Відзив на касаційну скаргу. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про судову практику розгляду цивільних справ в касаційному порядку».

21. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами. Підстави перегляду. Строк та порядок подання, форма і зміст заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами

22. Виконання судових рішень. Надання адвокатом професійної правничої (правової) допомоги сторонам на цій стадії.

 

VI. Кримінальне право

1. Законодавство України про кримінальну відповідальність. Чинність кримінального закону в часі, просторі та по колу осіб.

2. Поняття злочину. Класифікація злочинів. Відмежування злочину від проступку та діянь, що не являють собою суспільної небезпеки. Стадії злочину. Закінчений та незакінчений злочин. Добровільна відмова при незакінченому злочині. Покарання при незакінченому злочині. Готування до злочину. Замах на злочин.

3. Суб'єкт злочину. Осудність. Обмежена осудність. Вік з якого настає кримінальна відповідальність. Відповідальність за злочини, вчинені у стані сп’яніння. Суб’єктивна сторона злочину. Поняття вини та її форми. Мотив та мета злочину. Помилка та її значення для кримінальної відповідальності.

4. Об’єкт злочину, його види. Предмет злочину. Об’єктивна сторона злочину. Суспільно-небезпечне діяння, суспільно-небезпечні наслідки та причинний зв'язок між ними. Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення злочину.

5. Співучасть у злочині. Види співучасників. Відмежування співучасті від переховування або обіцяного неповідомлення про підготовлюваний або вчинюваний злочин. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією. Кримінальна відповідальність співучасників. Добровільна відмова співучасників.

6. Обставини, що виключають злочинність діяння. Необхідна оборона та крайня необхідність. Перевищення меж необхідної оборони. Уявна оборона. Захист у таких справах.

7. Підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності та від відбування покарання. Судимість. Повторність, сукупність і рецидив злочинів, їх правові наслідки.

8. Поняття та мета покарання. Види покарань. Основні та додаткові покарання. Призначення покарань за сукупністю злочинів та сукупністю вироків. Правила складання покарань. Зарахування строку попереднього ув’язнення. Обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання.

9. Обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство.

10. Поняття, мета, види примусових заходів медичного характеру та особи, до яких вони застосовуються. Правові позиції Верховного суду про застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування. Спеціальна конфіскація, випадки її застосування. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.

11. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. Правові позиції Верховного суду у справах про злочини неповнолітніх.

12. Злочини проти основ національної безпеки, їх кваліфікуючі ознаки.

13. Злочини проти життя та здоров’я особи, їх кваліфікуючі ознаки. Умисне вбивство. Правові позиції Верховного суду в справах про злочини проти життя та здоров'я особи.

14. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, їх кваліфікуючі ознаки. Правові позиції Верховного суду у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

15. Злочини проти власності, їх кваліфікуючі ознаки та розмежування між ними. Правові позиції Верховного суду у справах про злочини проти власності.

16. Злочини у сфері господарської діяльності, їх кваліфікуючі ознаки. Правові позиції Верховного суду про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності.

17. Злочини проти громадської безпеки, їх кваліфікуючі ознаки. Правові позиції Верховного суду у кримінальних справах про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями.

18. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, їх кваліфікуючі ознаки. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Незаконне заволодіння транспортним засобом.

19. Злочини проти громадського порядку та моральності, їх кваліфікуючі ознаки. Хуліганство та його відмінність від злочинів проти здоров’я людини. Правові позиції Верховного суду у справах про хуліганство.

20. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, їх кваліфікуючі ознаки. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

21. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, їх кваліфікуючі ознаки. Поняття службової особи. Зловживання владою або службовим становищем. Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Службове підроблення. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Особливості захисту в таких справах.

22. Злочини проти правосуддя. Порушення права на захист. Невиконання судового рішення. Втручання в діяльність захисника чи представника особи. Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи, умисне знищення або пошкодження їх майна. Посягання на життя захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням професійної правничої (правової) допомоги.

 

VII. Кримінальне процесуальне право

1. Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його дії в просторі, часі та за колом осіб. Завдання кримінального провадження.

2. Загальні засади кримінального провадження. Верховенство права, законність, рівність перед законом і судом, презумпція невинуватості, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя: нормативно - правовий механізм забезпечення реалізації. Змагальність сторін як основоположна засада функціонування кримінального судочинства в Україні.

3. Процесуальні гарантії діяльності адвоката в кримінальному провадженні.

4. Види адвокатської діяльності в кримінальному провадженні. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні. Порядок залучення захисника та підтвердження його повноважень на участь у кримінальному провадженні. Випадки обов'язкової участі захисника у кримінальному провадженні. Відмова від захисника і його заміна.

5. Участь адвоката на стадії досудового розслідування, його права та обов'язки. Участь адвоката у слідчих (розшукових) діях. Суть, методика, значення та тактика участі адвоката в процесуальних діях на стадії досудового розслідування.

6. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії, види та підстави їх проведення.

7. Клопотання адвоката на досудовому розслідуванні. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого та прокурора на стадії досудового розслідування. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування. Клопотання до слідчого суді про проведення експертизи, допит свідка.

8. Поняття доказів, належність та допустимість при визнанні відомостей доказами. Визнання доказів недопустимими. Обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Обов’язок доказування. Висновок експерта як джерело доказу у кримінальному провадженні. Права адвоката щодо збирання доказів. Оцінка доказів.

9. Відводи. Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді або присяжного в кримінальному провадженні. Підстави для відводу прокурора, слідчого, захисника, представника, спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання. Заява про відвід та порядок вирішення питання про відвід. Наслідки відводу.

10. Заходи забезпечення кримінального провадження, їх види, загальні правила застосування. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів. Тимчасове вилучення майна. Арешт майна. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду.

11. Запобіжні заходи, їх види, мета і підстави застосування. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу. Положення щодо порядку скасування і зміни запобіжного заходу. Порядок застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та продовження строку тримання під вартою. Строки та порядок подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді про застосування запобіжного заходу.

12. Загальні положення закінчення досудового розслідування. Закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи. Звільнення особи від кримінальної відповідальності.

13. Відкриття матеріалів іншій стороні: порядок та методика здійснення. Правовий режим, методика ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Адвокатське досьє (провадження).

14. Загальні положення спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження, їх особливості.

15. Особливі порядки провадження щодо кримінальних проступків та в суді присяжних. Участь адвоката у таких формах кримінальних проваджень. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. Поняття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.

16. Участь адвоката в підготовчому провадженні та судовому розгляді. Його права та обов’язки. Межі та процедура судового розгляду. Здійснення допиту під час судового розгляду. Судові дебати. Промова адвоката. Підготовка та методика її проголошення.

17. Право на апеляційне оскарження. Підстави, порядок і строки апеляційного оскарження. Вимоги до апеляційної скарги. Методика складання адвокатом апеляційної скарги на судове рішення. Подання заперечень на апеляційну скаргу. Відмова від апеляційної скарги, зміна і доповнення апеляційної скарги під час апеляційного провадження. Участь адвоката у суді апеляційної інстанції.

18. Право на касаційне оскарження. Підстави, порядок і строки касаційного оскарження судових рішень. Вимоги до касаційної скарги. Методика складання адвокатом касаційної скарги. Подання заперечень на касаційну скаргу. Відмова від касаційної скарги, зміна і доповнення касаційної скарги під час касаційного провадження. Межі перегляду судом касаційної інстанції.

19. Провадження за нововиявленими обставинами провадження та виключними обставинами. Право на подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими та виключеними обставинами. Строк звернення з заявою. Вимоги до заяви.

20. Угоди про примирення та про визнання винуватості в кримінальному провадженні. Ініціювання та укладення угоди, вимоги до її змісту. Участь адвоката при укладенні угод. Наслідки укладення та затвердження угоди. Загальний порядок судового провадження на підставі угоди.

21. Порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх. Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Застосування до неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу. Передання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд. Порядок застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру.

22. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження: загальні засади, форми та обсяг. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція).

 

VIII. Господарське та господарське процесуальне право

1. Поняття, зміст та загальні принципи господарської діяльності. Розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами відносин. Обмеження у здійсненні господарської діяльності. Ліцензування, патентування та квотування господарської діяльності.

2. Конкуренція у сфері господарювання. Природні монополії. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію.

3. Суб'єкти господарювання. Утворення та державна реєстрація суб'єкта господарювання. Установчі документи. Печатки. Припинення суб’єкта господарювання.

4. Види та організаційно-правові форми підприємств. Організаційна структура підприємства. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) підприємства. Майно підприємств. Об'єднання підприємств. Державні та комунальні підприємства.

5. Поняття і види господарських товариств. Порядок їх створення та державної реєстрації. Установчі документи. Статутний капітал та фонди господарського товариства. Припинення господарського товариства. Надання адвокатом професійної правничої (правової) допомоги з цих питань.

6. Поняття виробничого кооперативу. Господарська діяльність кооперативів. Загальні умови створення та припинення виробничого кооперативу. Членство у виробничому кооперативі.

7. Приватні підприємства. Поняття іноземного та підприємства з іноземними інвестиціями. Фермерське господарство.

8. Поняття об'єднання підприємств. Види і організаційно-правові форми об'єднань підприємств. Вихід учасника з об’єднання. Припинення об'єднання підприємств. Асоційовані підприємства. Холдингові компанії.

9. Громадянин як суб'єкт господарювання. Кредитні спілки. Особливості статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання.

10. Правовий режим майна суб'єктів господарювання. Джерела його формування. Підстави виникнення майнових прав та обов'язків суб'єктів господарювання. Гарантії та захист їх майнових прав.

11. Використання природних ресурсів суб’єктами господарювання. Особливості правового режиму використання природних ресурсів у сфері господарювання.

12. Об’єкти прав інтелектуальної власності. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності. Комерційна таємниця.

13. Цінні папери, їх види, умови і порядок випуску. Державне регулювання ринку цінних паперів. Корпоративні права, їх зміст. Законодавство про корпоративні права держави.

14. Господарські зобов'язання, їх види, підстави виникнення. Виконання та припинення господарських зобов'язань. Надання адвокатом професійної правничої (правової) допомоги суб'єктам господарювання.

15. Загальний порядок та умови укладання господарських договорів. Істотні умови господарського договору. Загальні засади відповідальності учасників господарських відносин. Галузі та види господарської діяльності. Спеціальний режим господарювання.

16. Зовнішньоекономічна діяльність та її правове регулювання. Суб'єкти і види зовнішньоекономічної діяльності. Іноземні інвестори і види іноземних інвестицій. Професійна правнича (правова) допомога адвоката у цих сферах.

17. Система господарських судів України, їх завдання і компетенція. Принципи господарського судочинства. Підвідомчість та підсудність справ господарським судам. Форми судового процесу. Міжнародний комерційний арбітраж.

18. Основні положення досудового врегулювання господарського спору. Порядок пред’явлення претензії. Порядок і строки її розгляду. Повідомлення заявника про результати розгляду претензії. Досудове врегулювання спорів, що виникають у разі зміни та розірвання господарських договорів. Участь адвоката у таких справах.

19. Право на звернення до господарського суду. Форма та зміст позовної заяви. Ціна позову. Подання зустрічного позову. Учасники у судовому процесі, їх права та обов'язки. Відзив. Вимоги до відзиву. Строк подання відзиву. Відповідь на відзив. Вимоги до відповіді на відзив. Заперечення. Вимоги до заперечень. Пояснення третьої особи. Представники учасників у господарському суді. Судові витрати, їх склад та розподіл.

20. Поняття та види доказів у господарському процесі. Належність і допустимість доказів. Обов'язок доказування і подання доказів. Участь адвоката на цій стадії. Підстави звільнення від доказування.

21. Вирішення господарських спорів у першій інстанції. Участь адвоката під час судового розгляду господарських спорів. Звернення судових рішень до виконання. Наказ господарського суду і пред'явлення його для виконання.

22. Оскарження рішень та ухвал господарських судів в апеляційному та касаційному порядку. Строки, порядок і наслідки такого оскарження. Межі перегляду. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами. Участь адвоката на цих стадіях судового процесу.

 

IX. Законодавство про працю

1. Конституційне право на працю. Основні трудові права працівника.

2. Законодавство про працю. Співвідношення міжнародних договорів про працю і законодавства України.

3. Колективний договір: сфера укладення, сторони, істотні умови, строк чинності та порядок укладення. Контроль за виконанням колективного договору. Професійна правнича (правова) допомога, яку може надати адвокат при розв'язанні спорів, які виникають при укладанні та виконанні колективного договору.

4. Трудовий договір: строки та порядок його укладання. Трудовий контракт. Гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового договору. Надання адвокатом професійної правничої (правової) допомоги в спорах, що випливають із трудових договорів.

5. Підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору. Професійна правнича (правова) допомога адвоката у справах щодо припинення та розірвання трудового договору.

6. Пільги та компенсації працівникам у разі припинення трудового договору. Професійна правнича (правова) допомога адвоката у таких справах.

7. Робочий час. Види робочого часу, облік робочого часу. Професійна правнича (правова) допомога адвоката у випадках виникнення спорів з цих питань.

8. Час відпочинку. Компенсація за роботу у вихідні та святкові дні. Професійна правнича (правова) допомога адвоката у випадках виникнення спорів з цих питань.

9. Право на відпустку. Види і тривалість відпусток, порядок і умови їх надання. Участь адвоката у справах, що виникають при порушеннях прав, пов'язаних із відпусткою.

10. Оплата праці. Системи оплати праці. Строки, виплати заробітної плати. Строки розрахунку при звільненні. Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні. Професійна правнича (правова) допомога адвоката при вирішенні спорів із цих питань.

11. Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників, межі такої відповідальності. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником та визначення її розміру. Надання адвокатом професійної правничої (правової) допомоги у таких спорах.

12. Трудова дисципліна. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Стягнення за порушення трудової дисципліни, строки і порядок їх застосування та зняття. Професійна правнича (правова) допомога адвоката у таких спорах.

13. Правове регулювання праці жінок. Гарантії при прийомі на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей. Надання адвокатом професійної правничої (правової) допомоги у вирішенні цих спорів.

14. Індивідуальні трудові спори та органи, які їх розглядають. Порядок і строки розгляду трудових спорів. Оскарження рішення комісії по трудових спорах. Професійна правнича (правова) допомога адвоката у вирішенні цих спорів.

15. Розгляд трудових спорів у судах. Строки звернення до суду. Поновлення на роботі. Оплата вимушеного прогулу, відшкодування шкоди у разі порушення законних прав працівника. Професійна правнича (правова) допомога адвоката у вирішенні цих спорів.

16. Охорона праці та її правове регулювання. Відшкодування шкоди в разі ушкодження здоров'я працівників. Професійна правнича (правова) допомога адвоката у вирішенні цих спорів.

17. Правові засади соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Професійна правнича (правова) допомога адвоката у вирішенні цих спорів.

18. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах. Обмеження у застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років. Гарантії трудових прав осіб молодше вісімнадцяти років. Професійна правнича (правова) допомога адвоката у вирішенні цих спорів.

19. Гарантії і компенсації для працівників. Професійна правнича (правова) допомога адвоката у вирішенні цих спорів.

20. Права та гарантії діяльності професійних спілок. Повноваження виборного органу первинної профспілкової організації.

21. Правове регулювання та особливості умов праці учасників бойових дій, інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Професійна правнича (правова) допомога адвоката у вирішенні цих спорів.

22. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю. Органи, що здійснюють такий нагляд і контроль, їх повноваження. Відповідальність за порушення законодавства про працю.

 

X. Житлове право

1. Конституційне право на житло. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. Професійна правнича (правова) допомога адвоката у випадках виникнення спорів з цих питань.

2. Жилі приміщення та житлові фонди. Органи управління житловим фондом. Участь громадян в управлінні житловим фондом

3. Реалізація права громадян України на житло. Порядок реалізації цього права. Професійна правнича (правова) допомога адвоката у випадках виникнення спорів з цих питань.

4. Підстави для визнання громадян потребуючими поліпшення житлових умов. Порядок обліку та надання громадянам жилих приміщень. Професійна правнича (правова) допомога адвоката у випадках виникнення спорів з цих питань.

5. Ордер на жиле приміщення. Підстави і порядок визнання ордера на жиле приміщення недійсним. Професійна правнича (правова) допомога адвоката у випадках виникнення спорів з цих питань.

6. Договір найму та оренди жилого приміщення, предмет договору, форма та істотні умови. Професійна правнича (правова) допомога, яку може надати адвокат при розв'язанні спорів, які виникають при укладанні та виконанні договору.

7. Норма жилої площі. Розмір жилого приміщення, що надається громадянам. Додаткова жила площа.

8. Плата за користування житлом та за комунальні послуги. Житлові субсидії. Професійна правнича (правова) допомога адвоката у випадках виникнення спорів з цих питань.

9. Зміна договору найму та оренди жилого приміщення. Професійна правнича (правова) допомога адвоката у випадках виникнення спорів з цих питань.

10. Розірвання договору найму та оренди жилого приміщення наймачем. Професійна правнича (правова) допомога адвоката у вирішенні цих спорів.

11. Виселення з жилих приміщень. Професійна правнича (правова) допомога адвоката у випадках виникнення спорів з цих питань.

12. Виселення з наданням громадянам іншого жилого приміщення, виселення без надання іншого жилого приміщення, виселення у разі визнання ордера недійсним. Професійна правнича (правова) допомога адвоката у випадках виникнення спорів з цих питань.

13. Обмін жилих приміщень. Примусовий обмін жилих приміщень. Умови, за яких обмін жилими приміщеннями не допускається. Професійна правнича (правова) допомога адвоката у випадках виникнення спорів з цих питань.

14. Бронювання жилого приміщення. Підстави та порядок оформлення бронювання. Професійна правнича (правова) допомога адвоката у випадках виникнення спорів з цих питань.

15. Визнання особи такою, що втратила право використання жилим приміщенням. Професійна правнича (правова) допомога адвоката у випадках виникнення спорів з цих питань.

16. Приватизація державного житлового фонду. Поняття приватизації. Об'єкти приватизації. Способи приватизації. Порядок надання квартир (будинків) у власність громадянам. Професійна правнича (правова) допомога адвоката у випадках виникнення спорів з цих питань.

17. Службові жилі приміщення. Порядок надання та користування службовими жилими приміщеннями. Виселення з службових жилих приміщень. Професійна правнича (правова) допомога адвоката у випадках виникнення спорів з цих питань.

18. Порядок надання жилої площі в гуртожитках. Виселення з гуртожитків. Професійна правнича (правова) допомога адвоката у випадках виникнення спорів з цих питань.

19. Правове положення житлово-будівельних кооперативів. Право громадян на вступ до ЖБК і отримання в ньому жилого приміщення. Права та обов'язки члена ЖБК та членів його сім'ї. Виселення із будинків ЖБК. Професійна правнича (правова) допомога адвоката у випадках виникнення спорів з цих питань.

20. Користування жилим будинком (квартирою), що належить громадянинові. Договір найму жилого приміщення в будинку (квартирі), що належить громадянинові. Виселення членів сім'ї власника квартири (будинку). Професійна правнича (правова) допомога адвоката у випадках виникнення спорів з цих питань.

21. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Права та обов’язки співвласника. Права та обов’язки об'єднання. Кошти об'єднання. Ліквідація об'єднання. Професійна правнича (правова) допомога адвоката у випадках виникнення спорів з цих питань.

22. Відповідальність за неналежне використання житлового фонду. Відшкодування шкоди, заподіяної житловому фонду. Професійна правнича (правова) допомога адвоката у випадках виникнення спорів з цих питань.

 

XI. Сімейне право

1. Сім’я. Регулювання сімейних відносин. Здійснення сімейних прав і виконання сімейних обов'язків. Захист сімейних прав та інтересів.

2. Шлюб, його укладання. Права та обов'язки подружжя. Розірвання шлюбу. Ведення справ, пов'язаних із розірванням шлюбу.

3. Визнання шлюбу недійсним: підстави, порядок і правові наслідки. Спори, пов'язані з цими питаннями, професійна правнича (правова) допомога адвоката.

4. Особисті немайнові права і обов'язки подружжя.

5. Право особистої приватної власності дружини та чоловіка.

6. Право спільної сумісної власності подружжя. Розпорядження часткою у майні, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя. Способи та порядок поділу майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя. Ведення адвокатом справ щодо поділу спільного майна подружжя. Правові позиції Верховного суду щодо поділу майна подружжя.

7. Право на майно жінки та чоловіка, які проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою.

8. Права та обов'язки подружжя по утриманню одне одного. Право на утримання після розірвання шлюбу. Припинення права одного з подружжя на утримання. Позбавлення права на утримання або обмеження його строком. Ведення адвокатом справ про стягнення аліментів на утримання одного із подружжя.

9. Шлюбний договір: його зміст, порядок укладання, правове значення, внесення змін в умови договору, розірвання. Визнання шлюбного договору недійсним. Використання адвокатом шлюбного договору при розірванні шлюбу.

10. Права та обов'язки матері, батька і дитини. Визначення походження дитини. Визнання батьківства за рішенням суду.

11. Спори про батьківство та про оспорювання батьківства.

12. Особисті немайнові права та обов'язки батьків і дітей. Вирішення спорів щодо участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї. Вирішення спорів між матір’ю та батьком щодо місця проживання дитини.

13. Підстави позбавлення батьківських прав. Правові наслідки позбавлення батьківських прав. Ведення адвокатом справ про позбавлення батьківських прав у суді.

14. Аліментні обов'язки батьків стосовно дітей. Порядок стягнення аліментів, їх розмір. Участь батьків у додаткових витратах на дитину. Стягнення аліментів на дитину за минулий час та заборгованості за аліментами. Ведення адвокатом справ, які виникають із спорів про стягнення аліментів на неповнолітніх та повнолітніх непрацездатних дітей.

15. Визначення розміру аліментів. Збільшення та зменшення розміру аліментів. Контроль за цільовим витрачанням аліментів. Звільнення батьків від обов’язку утримувати дитину. Припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно.

16. Відповідальність за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей. Відповідальність за прострочення сплати аліментів, оплати додаткових витрат на дитину. Виконання в Україні рішення іноземного суду про стягнення аліментів.

17. Усиновлення: поняття, порядок оформлення усиновлення. Особи, які можуть бути усиновлювачами, правові наслідки усиновлення. Усиновлення дітей, що є громадянами України, іноземними громадянами. Участь адвоката у справах такої категорії.

18. Діти, над якими встановлюється опіка та піклування. Порядок оформлення опіки та піклування. Професійна правнича (правова) допомога в таких справах. Патронат над дітьми.

19. Прийомна сім’я.

20. Дитячий будинок сімейного типу.

21. Особисті немайнові права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів.

22. Обов’язки по утриманню інших членів сім’ї та родичів. Розмір аліментів, що стягується з інших членів сім’ї та родичів, строки їх стягнення.

 

XII. Законодавство про адміністративні правопорушення

1. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність. Відмежування адміністративного правопорушення від кримінального правопорушення. Професійна правнича (правова) допомога в адміністративних справах.

2. Адміністративне стягнення, його мета. Види адміністративного стягнення. Накладення адміністративного стягнення. Строки накладення адміністративного стягнення.

3. Адміністративна юрисдикція. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

4. Провадження у справах про адміністративне правопорушення та його стадії. Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення. Докази в справі про адміністративне правопорушення.

5. Протокол про адміністративне правопорушення. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення. Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення. Робота адвоката з протоколом про адміністративне правопорушення при наданні професійної правничої (правової) допомоги.

6. Адміністративне затримання. Органи, які правомочні його здійснювати. Строки затримання. Відмежування від адміністративного арешту та затримання і арешту за кримінальним процесуальним законодавством. Застосування примусу та вогнепальної зброї при затриманнях. Закон України «Про Національну поліцію». Ведення адвокатом справ, пов'язаних з адміністративним затриманням.

7. Особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів уповноваженими органами. Тимчасове затримання транспортних засобів.

8. Розгляд справ про адміністративне правопорушення. Особи, які беруть участь у провадженні в справах про адміністративне правопорушення. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушення. Участь адвоката у таких справах.

9. Постанова в справі про адміністративне правопорушення. Оскарження постанови в справі про адміністративне правопорушення. Розгляд скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення. Ведення адвокатом таких справ. Набрання постановою судді у справі про адміністративне правопорушення законної сили та перегляд постанови. Судова практика.

10. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень. Порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення. Робота адвоката на цій стадії.

11. Перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом.

12. Провадження по виконанню постанови про винесення попередження. Провадження по виконанню постанови про накладення штрафу. Провадження по виконанню постанови про оплатне вилучення предмета. Провадження по виконанню постанови про конфіскацію предмета, грошей.

13. Провадження по виконанню постанови про позбавлення спеціального права. Провадження по виконанню постанови про застосування громадських робіт. Провадження по виконанню постанови про застосування виправних робіт. Провадження про виконання постанови про застосування суспільно корисних робіт.

14. Провадження по виконанню постанови про застосування адміністративного арешту та арешту з утриманням на гауптвахті. Провадження по виконанню постанови в частині відшкодування майнової шкоди.

15. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я населення. Ведення адвокатом таких справ.

16. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність. Ознаки, за якими вони відрізняються від злочинів проти власності. Ведення адвокатом таких справ.

17. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку.

18. Адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства і благоустрою. Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності.

19. Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку. Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису бо неповідомлення про місце свого тимчасового перебування. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу. Несплата аліментів. Ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді. Ведення адвокатом таких справ.

20. Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. Ведення адвокатом таких справ.

21. Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації. Ведення адвокатом таких справ.

22. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця. Самоуправство. Порушення правил адміністративного нагляду. Ведення адвокатом таких справ.

 

XIII. Законодавство про адміністративне судочинство

1. Завдання та основні засади адміністративного судочинства. Форми адміністративного судочинства. Професійна правнича (правова) допомога при вирішені справ в адміністративному суді. Справи, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів. Розмежування предметної юрисдикції адміністративних судів. Інстанційна юрисдикція. Територіальна юрисдикція (підсудність).

2. Визначення складу суду. Підстави для відводу (самовідводу) судді. Заява про відвід (самовідвід) та порядок вирішення заявленого відводу та самовідводу. Учасники адміністративного процесу. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність. Права і обов’язки учасників справи. Процесуальні права і обов’язки учасників справи. Участь у справі представників. Документи, що підтверджують повноваження представників. Інші учасники судового процесу.

3. Докази та доказування в адміністративному процесі. Поняття доказів. Належність, допустимість, достовірність та достатність доказів. Подання доказів. Обов’язок доказування.

4. Процесуальні строки, їх обчислення. Поновлення та продовження процесуальних строків. Строк звернення до адміністративного суду. Наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду. Судові виклики і повідомлення. Судові витрати, їх види та розподіл судових витрат. Витрати на професійну правничу допомогу.

5. Заходи процесуального примусу, їх види, підстави і порядок їх застосування. Забезпечення позову, його види. Зміст і форма заяви про забезпечення позову, порядок її подання. Порядок розгляду заяви про забезпечення позову.

6. Види та зміст заяв по суті справи. Заяви з процесуальних питань. Загальні вимоги до форми, змісту письмової заяви, клопотання, заперечення. Вимоги до позовної заяви. Документи, що подаються до позовної заяви. Відзив на позовну заяву. Відповідь на відзив. Заперечення. Пояснення третьої особи щодо позову або відзиву.

7. Підготовче провадження. Завдання та строк проведення підготовчого провадження. Порядок проведення підготовчого засідання. Робота адвоката на цій стадії. Судові рішення у підготовчому засіданні. Підстави і порядок проведення врегулювання спору за участю судді та припинення врегулювання спору за участю судді.

8. Строки розгляду адміністративної справи. Розгляд справи. Участь у судовому засіданні в режимі відео конференції. Відкриття розгляду справи по суті. З’ясування обставин справи та дослідження доказів. Відкладення розгляду справи або перерва в судовому засіданні. Закінчення з’ясування обставин і перевірки їх доказами. Судові дебати та ухвалення рішення.

9. Судові рішення, їх види. Законність і обґрунтованість судового рішення. Порядок ухвалення судових рішень. Повноваження суду при вирішенні справи. Зміст рішення та ухвали суду. Проголошення судового рішення та його вручення. Набрання рішенням та ухвалою законної сили.

10. Справи, що розглядаються за правилами спрощеного провадження. Вирішення питання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження. Строк розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження. Особливості розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження. Особливості розгляду окремих категорій справ незначної складності.

11. Розгляд окремих категорій складних адміністративних справ. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів владних повноважень. Наслідки визнання нормативно-правового акта протиправним та нечинним. Особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої Ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

12. Розгляд окремих категорій термінових адміністративних справ. Особливості подання заяв по суті справи в окремих категоріях адміністративних справ, обчислення процесуальних строків в таких категоріях справ, повідомлення учасників справи про дату, час та місце розгляду таких категорій адміністративних справ. Особливості проголошення та вручення судових рішень в окремих категоріях адміністративних справ. Особливості апеляційного та касаційного оскарження судових рішень в цій категорії адміністративних справ. Ведення адвокатом таких справ.

13. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій. Особливості провадження у справах щодо уточнення списку виборців. Ведення адвокатом таких справ.

14. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, інформаційних агентств, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових і службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації та інформаційних агентств, які порушують законодавство про вибори та референдум.

15. Особливості провадження у зразковій справі. Особливості провадження у типовій справі. Ведення адвокатом таких справ.

16. Суд апеляційної інстанції в адміністративних справах. Право на апеляційне оскарження. Ухвали, на які можуть бути подані апеляційні скарги окремо від рішення суду. Строки апеляційного оскарження. Вимоги до форми і змісту апеляційної скарги. Порядок подання апеляційної скарги. Залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги судом апеляційної інстанції. Відмова у відкритті апеляційного провадження. Відкриття апеляційного провадження. Відзив на апеляційну скаргу. Закриття апеляційного провадження.

17. Підготовка справи до апеляційного розгляду та призначення справи до розгляду. Апеляційний розгляд справи у судовому засіданні. Апеляційний розгляд справи в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами.

18. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги. Підстави для залишення апеляційної скарги без задоволення, а судового рішення – без змін. Підстави для скасування судового рішення повністю або частково. Судові рішення суду апеляційної інстанції.

19. Суд касаційної інстанції. Право на касаційне оскарження. Підстави касаційного оскарження. Строк касаційного оскарження. Форма і зміст касаційної скарги та порядок її подання. Залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги. Відмова суду касаційної інстанції у відкритті касаційного провадження. Відкриття касаційного провадження. Відзив на касаційну скаргу. Закриття касаційного провадження. Підготовка справи до касаційного розгляду. Строк розгляду касаційної справи. Попередній розгляд справи. Касаційний розгляд справи у судовому засіданні. Касаційний розгляд справи в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги.

20. Підстави для передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої палати Верховного Суду та порядок передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої палати Верховного Суду.

21. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами. Порядок і строк подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, вимоги щодо її форми та змісту. Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами.

22. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах.

 

XIV. Бюджетне, податкове та митне законодавство

1. Бюджетна система України, бюджетний устрій, бюджетний процес і його учасники. Бюджетні призначення.

2. Бюджетна класифікація. Класифікація доходів бюджету. Правове регулювання доходів бюджетів усіх рівнів. Класифікація видатків та кредитування бюджету.

3. Система оподаткування в Україні.

4. Основні засади податкового законодавства України. Податковий кодекс України, його зміст і значення.

5. Податок на прибуток підприємств. Надання професійної правничої (правової) допомоги при веденні таких справ.

6. Податок на додану вартість, акцизний податок та інші непрямі податки. Професійна правнича (правова) допомога суб'єктам оподаткування при веденні таких справ.

7. Податок на доходи фізичних осіб. Неоподаткований мінімум доходів громадян. Надання професійної правничої ( правової) допомоги громадянам - платникам податків.

8. Транспортний податок. Професійна правнича (правова) допомога при виникненні спору.

9. Правове регулювання місцевих податків та зборів. Професійна правнича (правова) допомога в цих питаннях.

10. Державне мито та судовий збір, їх нормативно-правове регулювання.

11. Оподаткування адвокатської діяльності. Нормативно-правове регулювання та вдосконалення законодавства України з цього питання.

12. Відповідальність за порушення податкового законодавства. Ведення адвокатом таких справ.

13. Оскарження рішень державних органів, які уповноважені застосовувати заходи відповідальності за порушення податкового законодавства. Надання адвокатом професійної правничої (правової) допомоги в таких категоріях справ.

14. Законодавство України з питань державної митної справи та особливості його застосування. Митний кодекс України. Запобігання та протидія контрабанді. Професійна правнича (правова) допомога адвоката у справах про контрабанду.

15. Порядок і умови переміщення товарів через митний кордон України, їх митний контроль та митне оформлення. Оскарження постанов про порушення митних правил. Професійна правнича (правова) допомога адвоката у таких справах.

16. Поняття захисника згідно з нормами Митного кодексу. Мета і порядок адміністративного затримання у випадках порушення митних правил. Професійна правнича (правова) допомога адвоката у таких випадках.

17. Відповідальність за порушення митного законодавства. Види стягнень за порушення митних правил. Компроміс у справі про порушення митних правил. Професійна правнича (правова) допомога адвоката у таких справах.

18. Правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні.

19. Правове регулювання аудиторської діяльності. Загальні умови та підстави проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг. Випадки обов'язкового проведення аудиту. Використання аудиту в адвокатській діяльності.

20. Законодавство про валюту і валютні операції. Відповідальність за його порушення. Професійна правнича (правова) допомога з цих питань.

21. Правове регулювання грошового обігу в Україні. Право грошової емісії. Правове становище Національного банку України.

22. Правове становище органів державного казначейства і їх функції.

 

XV. Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо)

1. Суб'єкти права власності на землю, їхні права, обов'язки. Захист права власності на землю.

2. Право і види власності на землю. Спільна сумісна власність на землю. Порядок і умови отримання землі у приватну власність.

3. Право земельного сервітуту. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови.

4. Органи, які розглядають земельні спори. Строки і порядок їх вирішення. Правові позиції Верховного Суду щодо застосування земельного законодавства при розгляді справ.

5. Плата за землю. Земельний податок. Застава земельних ділянок і земельні торги. Спори з цих питань і порядок їх вирішення.

6. Приватизація землі. Спори з цих питань і порядок їх вирішення.

7. Підстави припинення прав на землю та вилучення земельних ділянок. Розгляд спорів із цих питань.

8. Відшкодування збитків у зв'язку з викупом та примусовим відчуженням земельних ділянок: порядок, розміри, умови, спори з приводу відшкодування збитків.

9. Відповідальність за порушення ветеринарно-санітарних норм. Види цієї відповідальності. Органи, уповноважені розглядати справи про право порушення у галузі ветеринарної медицини, порядок розгляду.

10. Правове регулювання використання ядерної енергії та відповідальність за порушення у цій галузі. 11. Правове регулювання захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання, відшкодування завданої шкоди.

12. Правове регулювання використання лісових ресурсів і користування земельними ділянками лісового фонду.

13. Вирішення спорів у галузі охорони, захисту, використання та відтворення лісів.

14. Відповідальність фізичних і юридичних осіб за шкоду, заподіяну лісовому господарству, її компенсація та відшкодування.

15. Водокористування: суб'єкти, види і порядок. Відповідальність за порушення водного законодавства.

16. Вирішення спорів із питань використання й охорони вод і відтворення водних ресурсів.

17. Компетенція державних органів у галузі управління і контролю за використанням і охороною воді відтворенням водних ресурсів.

18. Правовий статус територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

19. Правовий статус осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, їх соціальний захист. Професійна правнича (правова) допомога цій категорії громадян.

20. Правове регулювання використання надр в Україні. Надання надр у користування, права і обов'язки користувачів надр. Плата за користування надрами.

21. Вирішення спорів із питань користування надрами. Відповідальність за порушення законодавства про надра.

22. Заходи щодо охорони атмосферного повітря. Відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони атмосферного повітря.

 

XVI. Європейська Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

1. Роль і місце Конвенції в системі захисту прав та свобод людини в рамках української правової системи. Застосування Конвенції та практики ЄСПЛ в Україні.

2. Міжнародні механізми захисту прав людини. Право громадян України на звернення до конвенційних органів з захисту прав людини.

3. Право на життя та позитивні зобов’язання держави. Заборона смертної кари, питання екстрадиції та видачі правопорушників (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі).

4. Заборона катувань, нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження або покарання (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі).

5. Заборона рабства та примусової праці (привести приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі).

6. Право на свободу та особисту недоторканність. Свобода пересування (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі).

7. Право на справедливий судовий розгляд неупередженим судом (привести приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі).

8. Заборона зворотної дії кримінального права (привести приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі).

9. Право на повагу до приватного і сімейного життя (привести приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі).

10. Свобода думки, совісті та релігії (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі).

11. Свобода вираження поглядів (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі).

12. Свобода мирних зібрань та об'єднання (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі).

13. Право на ефективний засіб захисту прав і свобод, гарантованих Конвенцією (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі).

14. Поняття дискримінації та його розвиток у практиці Європейського суду з прав людини (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі).

15. Захист прав власності Європейським судом з прав людини (привести приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі).

16. Принцип NON BIS IN IDEM (заборони притягнення до відповідальності або покарання двічі за одне й те саме діяння) (привести приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі).

17. Право на оскарження в кримінальних провадженнях. Відшкодування в разі незаконного засудження (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі).

18. Право на освіту. Право на вільні вибори (привести приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі).

19. Порядок, умови та строки звернення до Європейського суду з прав людини. Критерії прийнятності скарги Європейським судом з прав людини та процедура її розгляду.

20. Індивідуальні та колективні заходи при встановленні порушення державою прав особи.

21. Процедура дружнього врегулювання у справі, яка перебуває в провадженні Європейського суду з прав людини.

22. Рішення Європейського суду з прав людини та порядок їх виконання Україною.