Банківські реквізити для сплати кваліфікаційного іспиту/оплати за організаційно-технічне забезпечення розгляду скарг

УВАГА!

Відповідно до рішення РАУ № 137 від 16-17 листопада 2022 року встановелно плату за організаційно-технічне забезпечення електронного реєстру осіб, які склали/не склали кваліфікаційний іспит.

Плата становить 0,5 мінімальної заробітної плати установленої законом на день подання особою заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту.

90 % від 0,5 інімальної заробітної плати установленої законом на день подання особою заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту прераховується на рахунок КДКА Хмельницької області

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ:

Отримувач: Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області

Код отримувача (ЄДРПОУ): 25835007

Банк отримувача: ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

МФО: 334851

IBAN: UA623348510000000002600412936

Призначення платежу: 90% плати за отримання витягу від (ПІБ платника) без ПДВ


10% перераховується на рахунок Національної асоціації адвокатів України за наступними реквізитами:

 

 

Назва

 

 

 

Національна асоціація адвокатів України

Код ЄДРПОУ 38488439
IBAN UA623209840000026009210281016
Назва банку АТ «ПроКредит Банк»
Код банку 320984


 

 

 

Призначення платежу: 10% плати за отримання витягу від (ПІБ платника) без ПДВ

УВАГА !!!

Відповідно до ч. 2 ст. 58 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" розмір плати за складання кваліфікаційного іспиту визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та не може перевищувати трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установлених законом на день подання особою заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту.

{Абзац перший частини другої статті 58 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1791-VIII від 20.12.2016}

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ:

Отримувач: Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області

Код отримувача (ЄДРПОУ): 25835007

Банк отримувача: ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

МФО: 334851

IBAN: UA623348510000000002600412936

шляхом перерахування 80% від встановленого розміру плати за складення кваліфікаційного іспиту (в розмірі трьох прожиткових мінімумів на працездатну особу, установлених законом на день подання особою заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту) на поточний рахунок відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури

Призначення платежу: ПІБ платника, ідентифікаційний код платника, 80% від встановленого розміру плати за складення кваліфікаційного іспиту згідно Рішення РАУ № 143 від 11.06.2016 р.

 

Отримувач: Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

Код отримувача (ЄДРПОУ): 26080214

Банк отримувача: АТ «УкрСиббанк»

Код банку (МФО): 351005

IBAN: UA633510050000026008431747900

шляхом перерахування 20% від встановленого розміру плати за складення кваліфікаційного іспиту (в розмірі трьох прожиткових мінімумів на працездатну особу, установлених законом на день подання особою заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту) на поточний рахунок Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури

Призначення платежу: ПІБ платника, ідентифікаційний код платника, 20% від встановленого розміру плати за складення кваліфікаційного іспиту згідно Рішення РАУ № 143 від 11.06.2016 р.

 

УВАГА!!!

 

 Відповідно до рішення Ради адвокатів України від 23 вересня 2017 року № 203 Про встановлення плати за організаційно-технічне забезпечення розгляду заяв (скарг) до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону та Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури редакції рішення Ради адвокатів України від 16 листопада 2017 року № 257):

1. Встановлено плату за організаційно-технічне забезпечення розгляду заяв (скарг) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на день подання заяви (скарги).

2. Від плати, вказаної в рішенні, звільняються:

а) заявники (скаржники), які мають відповідні пільги щодо звільнення від оплати судового збору та визначені "Законом України «Про судовий збір»;

б) органи адвокатського самоврядування, їх робочі органи (комітети, центри, комісії та ін.);

в) суди, що звертаються з заявами (скаргами) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності в рамках, наданих їм повноважень процесуальним законодавством України;

г) особи, які перебувають у місцях позбавлення, обмеження волі, місцях тимчасового тримання вартою, якщо заява (скарга) подана через установу, в якій перебуває скаржник.

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ЗА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ (СКАРГ):

Отримувач: Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області

Код отримувача (ЄДРПОУ): 25835007

Банк отримувача: ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

МФО: 334851

IBAN: UA623348510000000002600412936

 

Призначення платежу: ПІБ платника, ідентифікаційний код платника, оплата за організаційно-технічне забезпечення розгляду (заяви) скарги відносно ПІБ адвоката, згідно Рішення РАУ № 203 від 23 вересня 2017 року.